Chào mừng đến với Dalat Academy
Trường ngoại ngữ Dalat Academy đã tổ chức nhiều các khóa học tiếng Anh chất lượng cao tại thành phố Đà Lạt, Việt Nam từ năm 2004. Trong 08 năm qua, trường chúng tôi đã phát triển để phục vụ nhiều học viên ở các độ tuổi và trình
Giới thiệu về chúng tôi
Trường ngoại ngữ Dalat Academy được thành lập vào năm 2004 tại Đà Lạt, một thành phố đẹp như tranh vẽ ở vùng cao nguyên phía bắc của thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời đi

Our Programs

Bắt đầu

Let's Begin
Mô tả: Một bộ sách bao gồm ba cấp độ giao tiếp nghe và nói cho các bé từ 4-6 tuổi. Các đặc điểm nổi bật: Khóa học cung cấp sự hình thành và phát triển ngôn ngữ mới đơn giản nhưng ổn định thông qua một giáo trình được xem xét cẩn thận cùng với hệ thông ôn bài cũ được lồng trong cac bài học mới. Các nhân vật, chủ đề, và các tình huống trong bài có liên quan đến trẻ em và mang lại sự thú vị cho trẻ. Mỗ

Tham gia

Tham gia khóa học mới
Dalat Academy aims to provide high quality English training to students of all levels and ages. To meet our goals we maintain an English environment throughout the school to immerse students in the language. We use a communicative approach to teaching where teachers encourage . Dalat Academy aims to provide high quality English training to students of all levels and ages. To meet our goals we maintain an English environment throughout the school to immerse students in the language. Dalat Acad

Khám phá

Let's go
Chúng ta hãy tiếp tục khám phá và cùng vui với tiếng Anh với bộ sách Let’s go dành cho các em tiếu học! Bộ sách được thiết kế dành cho trẻ em khi các em bắt đầu học tiếng Anh, mỗi bài học trong chương trình này tràn đầy màu sắc và kết hợp với một giáo trình được kiểm soát cẩn thận phần ngữ pháp với các bài đối thoại, bảng chữ cái và ngữ âm, phần phát triển kỹ năng đọc, các bài kiểm tra nghe, dạng câu hỏi và câu t

Giáo trình

Giao tiếp

Mẫu Giáo