Phát triễn

Phát triển

Dalat Academy  rất quan tâm đến phát triển chuyên môn cho giáo viên và nhân viên của chúng tôi. Vì lý do này, chúng tôi tổ chức hội thảo hàng tháng với các chủ đề về giảng dạy và học tập tiếng Anh. Chúng tôi đã tổ chức thành công hội thảo về các kỳ thi ESOL của  đại học Cambridge.


Hội thảo Phát triển Chuyên Môn Giảng Dạy cho giáo viên hàng tháng

Cô Lorelle Champion, phụ trách phát triển chuyên môn của Dalat Academy, đã tổ chức một hội thảo về giảng dạy tiếng Anh trong ngành công nghiệp nhà hàng- khách sạn.


Hội thảo về Đại học Cambridge ESOL

Giáo viên và nhân viên của Dalat Academy và các trường khác trong thành phố Đà Lạt tham dự Hội thảo Cambridge vào tháng Tư, năm 2006 tại được tổ chức tại Resort Hoàng Anh Đà Lạt.

Giáo viên tận hưởng khoảnh khắc tại hội thảo