Sự kiện

Sinh nhật

Chúng tôi tổ chức sinh nhật cho nhân viên và giáo viên của chúng tôi vào giờ giải lao với bánh sinh nhật, một chút rượu vang và các bài hát. 

Xem thêm: Sinh nhật

Festival hoa 2007

Vào năm 2007, Dalat Academy tham gia vào Lễ hội hoa với xe hoa, các nàng tiên và chúng tôi đã có nhiều niềm vui khi tham gia vào hoạt động cộng đồng này của thành phố Đà Lạt!

Xem thêm: Festival hoa 2007