Thông báo

Thông báo

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

 

LỚP THIẾU NHI KHÓA MÙA HÈ 2012

 

Lớp: Let’s Begin – Let’s Go 1 – Let’s go 2 & lớp luyện thi Chứng chỉ STARTERS – Đại học Cambridge

Ngày học: Thứ Hai – Thứ Ba – Thứ Năm – Thứ Sáu

Khóa học: 10 tuần (2,5 tháng – 60 giờ)

Lớp sáng: 08h00 – 09h30 hoặc 09h45 – 11h15

Lớp chiều: 14h00 – 15h30 hoặc 15h45 – 17h15       

Khai giảng: 04/06/2012

Kết khóa: 10/08/2012

Đăng ký: Từ ngày 10/05/2012 đến ngày 08/06/2012

 

Học phí: Đóng một lần trong tuần Khai giảng từ ngày 04/06/2012 đến ngày 08/06/2012

 

 

§  Let’s Begin: 1,810,000đ/khóa + 93,000đ gồm Sách Bài học (in màu) + Bài tập (photo) + CDs

 

§  Let’s Go 1: 1,860,000đ/khóa + 93,000đ gồm Sách Bài học (in màu) + Bài tập (photo) + CDs

 

§  Let’s Go 2: 1,910,000đ/khóa + 93,000đ gồm Sách Bài học (in màu) + Bài tập (photo) + CDs

 

§  STARTERS: 1,960,000đ/khóa + 85,000đ gồm Sách Bài học (photo) + CDs

 

Chương trình Đặc biệt:

 

Ngày học: Thứ Tư – Thứ Sáu hoặc Thứ Ba – Thứ Năm

Khóa học: 20 tuần (5 tháng – 40 giờ)

Giờ học: 16h30 – 17h30

Khai giảng: 04/06/2012 và mở lớp mới hàng tháng

Học phí: 1,499,000đ/khóa    299,000đ/tháng (đóng học phí theo khóa)

 

LỚP THIẾU NIÊN KHÓA MÙA HÈ 2012

 

 

Lớp: Vỡ lòng – Sơ cấp & lớp luyện thi Chứng chỉ KET – Đại học Cambridge

Ngày học: Thứ Hai đến Thứ Sáu và 2 buổi sinh hoạt ngoại khóa vào Thứ Bảy

Khóa học: 10 tuần (2,5 tháng – 81 giờ)

Lớp sáng: 08h00 – 09h30 hoặc 09h45 – 11h15

Lớp chiều: 14h00 – 15h30 hoặc 15h45 – 17h15

Khai giảng: 04/06/2012

Kết khóa: 10/08/2012

Đăng ký: Từ ngày 10/05/2012 đến ngày 08/06/2012

 

Học phí: Đóng một lần trong tuần Khai giảng từ ngày 04/06/2012 đến ngày 08/06/2012

§  Vỡ lòng: 2,720,000đ/khóa + 289,000đ (Giáo trình Let’s Go 1, 2, 3) gồm Sách Bài học (in màu) + Bài tập (photo) + CDs

§  Sơ cấp: 2,770,000đ/khóa + 367,000đ (Giáo trình Let’s Go 4, 5, 6) gồm Sách Bài học (in màu) + Bài tập (photo) + CDs

§  KET: 2,820,000đ/khóa + 90,000đ gồm Sách Bài học (photo) + Bài tập (photo) + CDs

 

LỚP MẪU GIÁO KHÓA MÙA HÈ 2012

 

Lớp: Beeno 1 – Beeno 2 – Beeno 3

Ngày học: Thứ Hai – Thứ Tư –  Thứ Sáu

Khóa học: 10 tuần (2,5 tháng – 45 giờ)

Lớp sáng: 08h00 – 09h30 hoặc 09h45 – 11h15

Lớp chiều: 14h00 – 15h30 hoặc 15h45 – 17h15 

Khai giảng: 04/06/2012

Kết khóa: 10/08/2012

Đăng ký: Từ ngày 10/05/2012 đến ngày 08/06/2012

 

Học phí: Đóng một lần trong tuần Khai giảng từ ngày 04/06/2012 đến ngày 08/06/2012

 

Beeno 1 – Beeno 2 – Beeno 3: 1,499,000đ/khóa + 266,000đ (Giáo trình Beeno 1 hoặc Beeno 2 hoặc Beeno 3) gồm Sách Bài học (in màu) + Bài tập (in màu)

 

Khóa học Thường niên:

Ngày học: Thứ Tư – Thứ Sáu hoặc Thứ Ba – Thứ Năm

Khóa học: 20 tuần (5 tháng – 40 giờ)

Giờ học: 16h30 – 17h30

Khai giảng: 04/06/2012 và mở lớp mới hàng tháng

Học phí: 1,499,000đ/khóa   299,000đ/tháng (đóng học phí theo khóa)

 

 

 

Giving Certificates

Parent's meetings

At Dalat FLS we feel it is important to build a strong relationship within our school community. We have a parent-teacher meeting at the beginning of every course. Parents can discuss the course curriculum and how to best help their children at home with the teachers.