Trường ngoại ngữ Dalat Academy đã tổ chức nhiều các khóa học tiếng Anh chất lượng cao tại thành phố Đà Lạt, Việt Nam từ năm 2004. Trong 08 năm qua, trường chúng tôi đã phát triển để phục vụ nhiều học viên ở các độ tuổi và trình độ ngoại ngữ khác nhau.