Trường ngoại ngữ Dalat Academy được thành lập vào năm 2004 tại Đà Lạt, một thành phố đẹp như tranh vẽ ở vùng cao nguyên phía bắc của thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm đó, chưa có một trường ngoại ngữ nào có chất lượng đào tạo tiếng Anh tốt ở  Đà Lạt,  trường ngoại ngữ Dalat Academy ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó. Từ đó, trường phát triển nhanh chóng và gần đây đã mở rộng thêm ở một địa điểm khác là khuôn viên mới của Dalat Academy nhằm đáp ứng nhu cầu của các học viên.