Mô tả: Một bộ sách bao gồm ba cấp độ giao tiếp nghe và nói cho các bé từ 4-6 tuổi.

Các đặc điểm nổi bật:

  • Khóa học cung cấp sự hình thành và phát triển ngôn ngữ mới đơn giản nhưng ổn định thông qua một giáo trình được xem xét cẩn thận cùng với hệ thông ôn bài cũ được lồng trong cac bài học mới.

  • Các nhân vật, chủ đề, và các tình huống trong bài có liên quan đến trẻ em và mang lại sự thú vị cho trẻ.

  • Mỗi quyển sách bài học (Student Book) được mở ra với các nhân vật chính tiêu biểu trong các câu chuyện với các tình huống quen thuộc hàng ngày. Điều này được củng cố bởi hệ thống tập trung vào từ vựng và thực hành các cấu trúc câu của ngôn ngữ mới.

  • Các bài hát vui tươi được viết bởi Carolyn Graham- một nhạc sĩ nổi tiếng và cũng là tác giả của các đoạn Jazz Chants nhịp nhàng trong mỗi bài học.