Chúng ta hãy tiếp tục khám phá và cùng vui với tiếng Anh với bộ sách Let’s go dành cho các em tiếu học! Bộ sách được thiết kế dành cho trẻ em khi các em bắt đầu học tiếng Anh, mỗi bài học trong chương trình này tràn đầy màu sắc và kết hợp với một giáo trình được kiểm soát cẩn thận phần ngữ pháp với các bài đối thoại, bảng chữ cái và ngữ âm, phần phát triển kỹ năng đọc, các bài kiểm tra nghe, dạng câu hỏi và câu trả lời, các dạng bài tập làm pairwork, và các trò chơi giao tiếp . Carolyn Graham- tác giả của bộ sách làm cho bộ sách thêm phần thú vị với các bài hát và chants hấp dẫn với trẻ em.

Đó thực sự là sự khởi đầu cho việc học tiếng Anh!